Напотелна система

Капково напояване

зНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?

​ Капковото напояване е метод, при който водата постепенно се подава в почвата, директно или в близост до корените на растенията посредством система от тръби, филтри, клапани (кранове), фитинги, капкоотделители (капкуватели, капкообразуватели) или капков маркуч. Този метод се счита за един от най-ефективните начини за напояване , като това е в резултат на следните негови предимства:

 • Водата се просмуква в почвата преди да се е изпарила или изтекла встрани
 • Водата се подава само там, където е необходимо, а именно – в кореновата система на растенията, което ограничава развитието на плевелите
 • Постига се висока равномерност на напояване по цялата площ
 • Повишаване на количеството и подобряване на качеството на добивите
 • Възможност за частична или пълна автоматизация на поливния процес
 • Намаляване на заболяванията свързани с наличието на влага по листната маса и плодовете при някои растения
 • Не създава пречки за работа на земеделските машини
 • Няма опасност от водна ерозия на почвите
 • Икономия на вода
 • Възможност да се поливат полета с всякакви неправилни форми
 • Намалени енергийни разходи поради ниското работно налягане, при което работят тези системи
 • Дава възможност за равномерно торене с разтворими торове подавани чрез системата