Нашите THC резултати са вече тук !

Вече получихме от Глобал Тест резултатите за нива на ТHC и сме горди да Ви уведомим, че THC-то при нашите растения е в нормите и не надвишава позволените 0,2%.